Hiệu quả của việc rửa mũi bằng nước muối ở những bệnh nhân viêm xoang

10/13/2020 3:55:00 PM

Hiệu quả của việc rửa mũi bằng nước muối ưu trương hàng ngày ở những bệnh nhân viêm xoang: một nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng.

 

rửa mũi bằng nước muối


Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu ngẫu nhiên có đối chứng. Các đối tượng nghiên cứu rửa mũi hằng ngày trong 6 tháng.

Nhóm dân số nghiên cứu: 76 đối tượng ở cơ sở chăm sóc ban đầu (n=70) và các phòng khám tai – mũi – họng (n=6) có tiền sử viêm xoang thường xuyên được lựa chọn ngẫu nhiên vào nhóm nghiên cứu (n=52) và nhóm chứng (n=24).

Đánh giá kết quả: Tiêu chí chính bao gồm Mẫu Tóm tắt Khảo sát Hiệu quả Y học (SF-12), Chỉ số Bất lực trong Viêm Mũi-Xoang (RSDI), và Đánh giá Mức độ Nghiêm trọng của Triệu chứng Xoang Đơn Mục (SIA); cả 3 tiêu chí này được hoàn thiện tại đánh giá tại thời điểm ban đầu, sau 1,5 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Tiêu chí phụ bao gồm đánh giá hàng ngày sự tuân thủ và đánh giá hai lần mỗi tuần các triệu chứng và việc sử dụng thuốc. Ở thời điểm 6 tháng, các đối tượng báo cáo các tác dụng phụ, sự hài lòng với phương pháp rửa mũi và phần trăm thay đổi chất lượng sống liên quan đến xoang.

Kết quả: Không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 nhóm tại thời điểm ban đầu. 69 đối tượng (90,8%) đã hoàn thành nghiên cứu. Mức độ tuân thủ trung bình là 87%. Nhóm nghiên cứu có thang điểm RSDI cải thiện từ 58.4 -/+ 2,0 đến 72,8 -/+ 2,2 (P ≤0,05) so với những bệnh nhân trong nhóm chứng (từ 59,6 -/+ 3,0 đến 60,4 -/+ 1,1); nhóm nghiên cứu có thang điểm SIA cải thiện từ 3.9 -/+ 0,1 đến 2,4 -/+ 0,1 (P ≤0,05) so với những bệnh nhân thuộc nhóm chứng (từ 4,08 -/+ 0,15 đến 4,07 -/+ 0,27). Số lượng cần thiết điều trị để đạt được sự cải thiện 10% về RSDE tại thời điểm 6 tháng là 2,0. Các đối tượng trong nhóm nghiên cứu ghi nhận thời gian có các triệu chứng liên quan đến xoang ngắn hơn 2 tuần (P <0,05), dùng ít kháng sinh hơn (P <0,05) và sử dụng ít dung dịch xịt mũi hơn (P =0,06). Trong bảng câu hỏi lúc kết thúc nghiên cứu, 93% đối tượng ở nhóm nghiên cứu ghi nhận có cải thiện chất lượng sống liên quan đến xoang và không có đối tượng nào ghi nhận triệu chứng tệ hơn (P <0,001); Đối tượng nghiên cứu ghi nhận mức cải thiện trung bình đạt 57 -/+ 4,5%. Tác dụng phụ nhẹ và ít gặp. Mức độ hài lòng cao. Chúng tôi không ghi nhận sự cải thiện có ý nghĩa thống kê về chỉ số SF-12.

Kết luận: Phương pháp rửa mũi hàng ngày bằng nước muối ưu trương giúp cải thiện chất lượng sống liên quan đến xoang, giúp giảm triệu chứng và giảm nhu cầu dùng thuốc ở những bệnh nhân viêm xoang mạn. Các bác sĩ ở cơ sở chăm sóc ban đầu có thể thoải mái khuyến cáo bệnh nhân dùng phương pháp này.

Nguồn: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12540331/

Bình luận facebook

Tin liên quan